Беларусь і Ленін.

Адбельваючы злачынны камуністычны рэжым, некаторыя кажуць, што савецкая ўлада была добрая па-сутнасці, “перагібы мелі месца пра Сталіне”, “сказілі тое, што планаваў і казаў Ленін”.
Ніжэй -- прыведзены наўпроставыя цытаты Леніна, з каторых відаць, што масавыя злачынствы супраць чалавечнасці, генацыд народаў быў лагічным працягам ідэалогіі камунізма.

« Револю ционная власть пролетариата есть власть завоеванная и поддерживаемая насилием пролетариата над буржуазией, власть, не с вязанная никакими законами». В.И.Ленин

«Лучшее место для желтых забастовщиков, этих вреднейших паразитов –концентрационный лагерь». «Правда» 12 февраля 1920 г..

«Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать».Владимир Ленин, председатель СНК
«Вести и провести беспощадную и террористическую борьбу и войну против крестьянской и иной буржуазии. Расстреливать заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая и не допуская идиотской судебной волокиты». Владимир Ленин, председатель СНК

Статыстыка ахвяраў камунізму ў Беларусі (1917-1991)

Падзеі 1917-1920 гг. – каля 400 тыс. загінуўшых

Рэпрэсіі 1925-1935 гг. – больш 50 тыс. рэпрэсаваных, з іх:

— з лютага па май 1930 г. “тройка” ОГПУ – 8674 чал.,

— паводле закону 7/8/1932 у 1933-34 гг. – больш за 10 тыс.

Раскулачванне 1929-1933 гг. – больш за 300 тыс. высланых

“Вялікі тэрор ” 1937- 1938 г г. – не ме нш за 400 тыс .рэпрэсаваных. З іх:

— польская аперацыя – 15 741 чал. (іншыя дадзеныя - 20 772)

— нямецкая аперацыя – 563 чал.

— латвійская аперацыя – 1459 чал.

— справа “Аб’яднанага антысавецкага падполля” – 2 570 чал.

— асуджана да ВМН тройкай НКВД – 4 650 чал.

— рэпрэсавана ў памежных раёнах БССР – 12 106 чал.

Рэпрэсіі ў Заходняй Беларусі 1939-1941 гг. – больш 200 тыс. рэпрэсаваных, з іх:

— дэпартавана ў 1940-1941 гг. – каля 170 тыс. чалавек

— арыштавана як антысавецкі элемент – ня менш 13 тыс. (іншыя дадзеныя - 25 810)

— расстраляна ў Катыні і інш. (красавік 1940 г.) – каля 4-5 тыс. (з 21 тыс. растраляных)

Рэпрэсіі 1945-1953 гг. – ня менш 200 тыс. рэпрэсаваных, з іх:

— арыштавана МГБ БССР 1947-1950 гг. – не менш за 20 тыс.

— высланыя ў 1949-1952 гг. – не менш за 60 тыс.

Рэпрэсіі 1953-1989 гг. – невядома.

Ахвяры ў войску і ў ваенных канфліктах — невядома.

РАЗАМ – не менш за 1 млн. 550 тыс. чалавек.

У 1933-1934 гадах былі рэпрэсаваныя практычна ўсе святары як каталіцкай, так і праваслаўнай канфесіі, а таксама царкоўныя актывісты, абвінавачаныя ў антысавецкай дзейнасці. Месцы масавых растрэлаў і пахаванняў у Беларусі 1918 - 1940 гг. (гэта толькі тое, што выяўлена незалежнымі даследваннямі)

Тым часам, у Беларусі з'яўляюцца новыя помнікі Леніну, 7 лістапада святкуецца як дзяржаўнае свята....

07.11.16 11:08

Віталь Рымашэўскі